• Sjal Chakra Muladhara € 12,90
  • Sjal Swadhisthana Chakra € 12,90
  • Sjal Manipura Chakra € 12,90
  • Sjal Vishudda Chakra € 12,90
  • Sjal Ajna Chakra € 12,90
  • Sjal Sahasrara Chakra € 12,90
  • Børstet bomuldstæppe Pusa Yogitri Ruby € 17,95
  • Børstet bomuldsdække Pusa Yogitri perle € 17,95